Uit onderzoek blijkt:
Ons innovatief POH-GGZ model leidt tot verbetering in de zorg

Het tekort aan praktijkondersteuners huisartsen (POH) op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is een grote uitdaging. Als antwoord hierop en op de lange wachtlijsten voor psychologische hulp is in 2023 een samenwerking ontstaan tussen de huisartsen-coöperatie Flexdokters, ggz-instelling Sol Psychotherapie, IT-leverancier NiceDay en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Samen hebben we een innovatieve pilot opgezet met als doel de toegankelijkheid en kwaliteit van de GGZ te verbeteren. In deze pilot is het model van ‘Blended POH-GGZ’ ontwikkeld en in de praktijk ingezet. Bij Blended POH-GGZ is het idee om een combinatie van persoonlijke interacties en digitale hulpmiddelen te gebruiken om de kwaliteit en toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

Uit onderzoek door Equalis naar de pilot blijkt dat Blended POH-GGZ goed werkt en dat de digitale ondersteuning door patiënten als toegankelijk en persoonlijk ervaren wordt. Het kan ingezet worden als alternatief voor of aanvulling op de traditionele POH-GGZ op de praktijk, of als enige mogelijkheid om POH-GGZ aan te bieden als er sprake is van lokale personeelstekorten.

Door dit nieuwe model ervaren huisartsen minder druk, kunnen patiënten eerder geholpen worden en wordt de GGZ zorg in de tweede lijn ontlast, zodat de wachtlijsten daar niet nog verder toenemen.

Cliënten ervaren hoe digitale zorg ook persoonlijk kan zijn

Blended POH-GGZ is een innovatieve aanpak waarbij de cliënt – en de huisarts – ondersteund worden door een POH-GGZ die gedetacheerd voor de huisartsenpraktijk werkt, maar niet fysiek in de praktijk aanwezig is. In plaats van een fysieke afspraak, maken de cliënt en POH-GGZ gebruik van de NiceDay app voor communicatie, vastlegging van de problemen en voortgang, en specifieke ondersteuningsprogramma’s. Dit gebeurt allemaal online in een beveiligde omgeving.

Blended POH-GGZ zorgt ervoor dat een eigen POH-GGZ beschikbaar is voor de cliënt op momenten dat deze het meest nodig is, in plaats van op een vaste dag van de week op de huisartsenpraktijk. Daarnaast is er het gemak om dit vanuit huis te doen en ook tussentijds contact te hebben op momenten dat dat voor de patiënt het meest waardevol is. Hierdoor kan het gehele traject van ondersteuning in een kortere periode doorlopen worden.

Voor POH’s GGZ betekent dit dat ze onderdeel zijn van een team van POH’s GGZ en niet volledig individueel werken. Daardoor biedt het model hen ook de mogelijkheid om intervisie te doen met collega’s en samen te werken aan continue verbetering. Ook geeft het toegang tot diepere expertise vanuit Sol Psychotherapie, als aangesloten ggz-instelling, om zo de kwaliteit te verbeteren.

Tenslotte heeft Blended POH-GGZ als doel om de algehele kosteneffectiviteit te verbeteren. Door het bieden van de dienst wordt onnodige doorverwijzing naar de tweede lijn voorkomen.

Onafhankelijk onderzoek bevestigt de positieve ervaringen

Onafhankelijk onderzoek door Equalis bevestigt de positieve impact op zowel cliënten als zorgverleners. Uit het onderzoek blijkt dat de toegankelijkheid tot POH-GGZ zorg via dit model goed is en dat de wachttijden zijn verkort. Het onderzoek toont aan dat de klachten afnemen en cliënten geven aan dat Blended POH-GGZ hen heeft geholpen beter om te gaan met hun klachten.

Huisartsen en POH’s GGZ ervaren de onderlinge samenwerking positief. Daarnaast waarderen de POH’s GGZ de flexibiliteit en afwisseling in het werk dat dit nieuwe model biedt. De Blended POH-GGZ zorg is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande POH-GGZ zorg.

Juiste zorg op de juiste plek

Deze pilot biedt een veelbelovende blik op de toekomst van de sector. Het toont aan dat door samenwerking, innovatie en de juiste ondersteuning van zorgverzekeraars, we gezamenlijk de uitdagingen in de zorg kunnen aangaan en de aanwezigheid en kwaliteit van de GGZ kunnen verbeteren.
Samenwerkende partijen online poh-ggz

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of wil je samenwerken? Vul onderstaand formulier in.

Scroll naar boven