Symptomen, diagnose en behandeling van ADHD

Let op: Momenteel hebben we een cliëntenstop voor ADHD-behandelingen. De content op deze pagina is alleen ter informatie. Echter, we nemen geen nieuwe cliënten aan. 

Wat is ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en/of impulsiviteit. Symptomen van ADHD zijn grofweg in te delen in twee categorieën:

  1. Onoplettendheid/aandachtstekort
  2. Hyperactiviteit en impulsiviteit

Hoe ADHD zich bij jou manifesteert, ligt aan de combinatie van symptomen die je hebt.

Wat is ADD

ADD (Attention Deficit Disorder) is een subcategorie van ADHD en betreft aandachtstekort zonder het kenmerk van hyperactiviteit (de ‘H’ in ADHD).

ADD is geen officiële diagnose. We spreken dan van ADHD met de specificatie: ‘overwegend onoplettend beeld’.

ADHD bij volwassenen

Welke 3 soorten ADHD zijn er

Er zijn in totaal 3 subcategorieën (specificaties) bij ADHD:

1. Gecombineerd beeld

Dit is de meest voorkomende vorm van ADHD, waarbij zowel aandachtsproblemen als hyperactiviteit-impulsiviteit symptomen aanwezig zijn.

2. Overwegend onoplettend beeld

Voorheen was dit bekend als ADD.

Deze vorm wordt gekenmerkt door significante aandachtsproblemen, moeite met concentreren, en organisatorische uitdagingen. Hyperactiviteit en impulsiviteit zijn minder prominent.

3. Overwegend hyperactief-impulsief beeld

Hier ligt de nadruk op hyperactiviteit en impulsiviteit. Mensen met dit type ADHD hebben onder andere moeite met stilzitten, wachten op hun beurt en impulsief handelen.

Symptomen van ADHD

Mensen met ADHD kunnen een verscheidenheid aan symptomen en uitdagingen ervaren, waaronder:

1. Aandachtsproblemen

Ze hebben moeite met focussen op taken, zijn snel afgeleid en hebben moeite met het voltooien van taken.

2. Impulsiviteit

Ze handelen soms zonder erover na te denken, kunnen moeite hebben met het beheersen van hun impulsen en hebben moeite met wachten op hun beurt.

3. Hyperactiviteit

Sommige mensen met ADHD zijn erg beweeglijk en rusteloos, terwijl anderen minder hyperactief zijn maar nog steeds aandachtsproblemen hebben.

4. Organisatorische problemen

Ze kunnen moeite hebben met het organiseren van taken, het bijhouden van hun spullen en het beheren van hun tijd.

5. Emotionele en sociale uitdagingen

ADHD kan het bemoeilijken om relaties te onderhouden en kan leiden tot problemen in de sociale interactie. Bijvoorbeeld het moeite hebben om op jouw beurt te wachten om te spreken in een gesprek.

6. Leerproblemen

Het kan het leren en de studieprestaties/werkprestaties beïnvloeden.
Symptomen van ADHD bij volwassenen
Het is belangrijk op te merken dat de symptomen van ADHD kunnen variëren van persoon tot persoon en in de loop van de tijd kunnen veranderen. Een juiste diagnose en behandeling zijn essentieel om individuele behoeften aan te pakken.

ADHD bij vrouwen

ADHD-symptomen bij vrouwen kunnen subtieler zijn dan bij mannen, wat kan leiden tot onderdiagnose. Veel voorkomende symptomen bij vrouwen met ADHD zijn onder andere:

1. Onoplettendheid

Vrouwen met ADHD kunnen moeite hebben met concentreren, het organiseren van taken, en het behouden van aandacht voor details.

Ze kunnen vergeetachtig zijn en moeite hebben met het bijhouden van dagelijkse verantwoordelijkheden.

2. Impulsiviteit

Hoewel impulsiviteit bij vrouwen met ADHD mogelijk minder uitgesproken is dan bij mannen, kunnen ze nog steeds impulsieve beslissingen nemen.

Bijvoorbeeld op het gebied van financiën of relaties.

3. Hyperactiviteit

Sommige vrouwen met ADHD kunnen rusteloos zijn, moeite hebben met stilzitten en altijd onderweg zijn.

Anderen kunnen innerlijke onrust ervaren zonder dat deze hyperactiviteit naar buiten toe zichtbaar is.

4. Emotionele instabiliteit

Vrouwen met ADHD hebben vaak te maken met stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, angst of depressie. Deze emotionele symptomen kunnen verband houden met de frustraties die samenhangen met de dagelijkse uitdagingen van ADHD.

5. Laag zelfbeeld

Het ervaren van problemen in meerdere aspecten van het leven zonder duidelijke oorzaak kan leiden tot een laag zelfbeeld.

6. Problemen met relaties

ADHD kan van invloed zijn op relaties, zowel in vriendschappen als romantische relaties, vanwege onoplettendheid, impulsiviteit en emotionele schommelingen.
Het is belangrijk op te merken dat niet alle vrouwen met ADHD dezelfde symptomen vertonen, en dat deze symptomen in intensiteit kunnen variëren. Een juiste diagnose en behandeling zijn essentieel om individuele behoeften aan te pakken.

Behandeling van ADHD bij volwassenen

Voor volwassenen met ADHD zijn er verschillende behandelingen beschikbaar, waaronder:

1. Psycho-educatie

Om meer kennis te vergaren over ADHD en het aanleren van praktische vaardigheden bij het aanpakken van problemen zoals organisatie, tijdsmanagement en impulsbeheersing.

2. Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan helpen om beter om te gaan met negatieve gedachtenpatronen omtrent ADHD.

3. Levensstijl aanpassingen

Het aannemen van een gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging, een uitgebalanceerd dieet en voldoende slaap kan helpen om ADHD-symptomen te beheersen.

4. Coaching

ADHD-coaches kunnen volwassenen met ADHD helpen met het ontwikkelen van strategieën om hun symptomen effectiever te beheren en het helpen toepassen van de geleerde vaardigheden (vanuit psycho-educatie en CGT) in de praktijk.

Geen wachtlijsten behandeling ggz
ehealth Niceday app in de gezondheidszorg

5. Onderwijsondersteuning

Volwassenen met ADHD kunnen baat hebben bij educatieve aanpassingen op de werkplek, zoals het gebruik van takenlijsten, tijdsmanagement strategieën en technologische hulpmiddelen.

6. Medicatie

Stimulerende medicijnen zoals methylfenidaat (o.a. verkocht onder de merknaam ritalin) en dexamfetamine worden vaak voorgeschreven om de symptomen van ADHD bij volwassenen te verminderen. Niet-stimulerende medicatie, zoals atomoxetine (Strattera) en bupropion (Wellbutrin), kan ook worden overwogen. Regelmatige follow-up met een zorgverlener is belangrijk om de effectiviteit en tolerantie van medicatie te controleren en aan te passen indien nodig. We bieden diagnostiek en behandeling op het gebied van ADHD.  We schrijven geen medicatie voor, maar kunnen daarin de huisarts wel adviseren.
Symptomen van ADHD bij volwassenen

Diagnose ADHD bij volwassenen

Sol Psychotherapie biedt diagnostiek voor ADHD zonder wachttijd. Meld je direct aan!

Hoe ziet diagnostiek eruit bij Sol

Bij Sol vinden we het belangrijk dat er uitgebreid diagnostisch onderzoek wordt gedaan naar ADHD. We willen ervoor zorgen dat elke cliënt de juiste zorg en ondersteuning ontvangt.

In het geval dat cliënten zich bij Sol aanmelden met de vraag om ADHD onderzoek, of wanneer er tijdens de intakefase vermoedens zijn van ADHD, wordt er eerst een screener (korte vragenlijst) afgenomen.

Indien de screener voldoende aanwijzingen voor de aanwezigheid van ADHD detecteert, wordt een diagnostisch traject gestart. Dit bestaat o.a. uit een semi-gestructureerd interview.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, betrekken we de omgeving van de cliënt en vragen we om informatie vanuit de jeugd, bijvoorbeeld in de vorm van schoolrapporten. Graag nodigen we daarom een ouder/naaste uit tijdens één van de gesprekken.

De onderzoeksresultaten worden uiteindelijk teruggekoppeld aan de cliënt, waarbij een eventuele diagnose en behandelplan wordt besproken.

Therapie sessie
Scroll naar boven