Cliëntgerichte Psychotherapie

Wat is cliëntgerichte psychotherapie?

Bij veel vormen van therapie draait het om de klachten of symptomen die de cliënt ervaart. Binnen de cliëntgerichte psychotherapie staat echter de belevingswereld van de cliënt centraal. Uiteindelijk verminderen de klachten ook, maar het verhogen van de algehele levenskwaliteit staat op de voorgrond. Bij deze vorm van psychotherapie is het einddoel om duurzame persoonlijkheidsveranderingen teweeg te brengen.

Hoe werkt cliëntgerichte psychotherapie in de praktijk?

De houding van de therapeut en de werkrelatie met de cliënt worden gekenmerkt door: 

  1. Positieve bejegening/acceptatie
  2. Empathie/empathisch begrip
  3. Congruentie/echtheid

Tijdens de therapie wordt er een sterke (emotionele) band gekweekt tussen cliënt en behandelaar. Binnen de intensieve werkrelatie worden symptomen, klachten en problematiek aandachtig blootgelegd. Hierbij worden het verleden, huidige omstandigheden en de toekomst meegenomen, zodat de cliënt zijn eigen gevoel en gedrag kan verklaren en accepteren. Hierdoor kan de cliënt de keuzes die hij heeft gemaakt en nog kan gaan maken beter begrijpen en afwegen.

Voor wie?

Een cliëntgerichte behandeling is eigenlijk voor iedereen geschikt: kinderen, (jong)volwassen en ouderen kunnen baat hebben bij deze therapievorm. De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. 

Cliëntgerichte psychotherapie is onder andere geschikt voor persoonlijkheidsproblematiek, hechtings- en ontwikkelingsproblematiek en posttraumatische stressstoornis.

Onze psychologen

Rosemarie
Rosemarie Aarts
Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Heb je hulp nodig? Meld je dan vandaag nog aan!

Scroll naar boven