Vacature:
Raad van Commissarissen

Achtergrond, missie en visie Sol Psychotherapie

Sol Psychotherapie is een innovatieve online GGZ instelling. We willen de geestelijke gezondheidszorg verbeteren. Onze ambitie is wachtlijsten verleden tijd te laten zijn, zodat cliënten snel kunnen starten met hun therapie. En om professionals weer plezier in hun vak te geven.

We combineren digitale technologie met wetenschappelijk bewezen, nieuwe behandelmethoden. Met de ehealth app NiceDay bieden we online behandelingen in de GGZ. Daarnaast werken we samen met andere innovatieve partners in de zorg en gebruiken diverse digitale tools, zoals bijvoorbeeld een digitaal EMDR platform.

De zorg die wij verlenen zijn behandelingen op maat. De behandeltrajecten zijn intensief en duren daarom gemiddeld korter dan met traditionele methodes omdat de cliënt sneller herstelt via onze werkwijze.

We zijn een kleinschalige en platte organisatie. De cultuur is informeel en de lijnen zijn kort. Als je graag initiatief neemt, veel ideeën hebt en deze ook wilt uitvoeren, zal je je helemaal thuis voelen. Aangezien de behandelingen online plaatsvinden, kan je werken waar je wilt. Ook qua werktijden zijn we daardoor heel flexibel.

Raad van Commissarissen

De nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit drie complementaire leden. Allen gezaghebbend op hun vakgebied en ieder een eigen aandachtsgebied, te weten:

 

 • Bestuurlijk profiel, inclusief governance (waarschijnlijk de voorzitter)
 • Ondernemend en commercieel profiel, affiniteit en ervaring met scale ups
 • Zorginhoudelijk en digitaal innovatieprofiel 

 

Naast specifieke kennis en ervaring zijn we op zoek naar leden die onderling een sterk team vormen en met elkaar, de directie en de aandeelhouders werken aan de groei van Sol Psychotherapie en de ontwikkeling van de organisatie, ieder vanuit zijn of haar rol.

 

Algemene criteria voor leden van de Raad van Commissarissen

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. 
 • Affiniteit met geestelijke gezondheidszorg.
 • Ondernemend, innovatief en creatief.
 • In staat om op basis van beperkte informatie een goed beeld te krijgen; de juiste vragen weten te stellen.
 • Verbindend, teamspeler
 • Ervaring / affiniteit met het opschalen van (digitale) proposities
 • Ervaring met het binden van hoogopgeleide professionals
 • Affiniteit met zelforganisatie 
 • Zonder enige concurrerende verhouding tot Sol (conform de definities in de WTZA).
 • Beschikbaar om circa 5  maal per jaar te vergaderen (mogelijk deels digitaal)
 • Vergoeding voor de voorzitter € 4.500 per jaar, voor een lid € 3.000 per jaar

 

De portefeuilleverdeling kan wisselen zolang de RvC als geheel beschikt over alle vereiste criteria en competenties.

 

Profielen

 

Bestuurlijk/governance (waarschijnlijk ook voorzitter)

 • Minimaal 4 jaar ervaring als toezichthouder in de zorg, bij voorkeur (ook) als voorzitter
 • Verbindende persoonlijkheid, Waarmee een inclusieve en collaboratie cultuur binnen de RVC wordt gestimuleerd
 • Kennis van governance en gevoel voor (juridische) verhoudingen.
 • Strategische blik, met kennis van het (politieke) speelveld, de markt en de omgevingsfactoren die de koers van Sol Psychotherapie bepalen.
 • Vanuit een basis van vertrouwen, sterk in het voeren van prikkelende dialogen binnen de Raad van Commissarissen onderling, met de directie en aandeelhouders, waarbij hij/zij gericht is op het bij elkaar brengen van standpunten zonder zelf inhoudelijk sturend te willen zijn. 
 • Het vermogen om een effectieve samenwerking te bevorderen binnen de Raad van Commissarissen, met de directie en de aandeelhouders.
 • Stimuleert innovatie en zorgt voor een evenwichtige benadering van risicobeheer. 

 

Ondernemerschap

 • Ruime ervaring in ondernemende (commerciële) omgeving, bij voorkeur ervaring met private zorg. 
 • Ervaring met (financiering door) zorgverzekeraars in de GGZ
 • De kennis en ervaring om (financiële) managementrapportages op waarde te schatten en een inschatting te maken van risico’s, de wisselwerking tussen strategie en bedrijfsvoering, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de (financiële) consequenties van veranderingen in de externe omgeving en in wet- en regelgeving.
 • Ervaring in het begeleiden van bedrijven bij het realiseren van groei en schaalvergroting (scale ups). 
 • In staat om de directie te ondersteunen bij het ontwikkelen van groei strategieën 
 • Out-of-the-box denker.

 

Zorginhoudelijk en innovatie

 • Medisch inhoudelijke achtergrond, met goed begrip van het vakgebied.
 • Actuele kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen in de zorg en thema’s die spelen op het vlak van kwaliteit en veiligheid (zoals klachten, incidenten en calamiteiten), vanuit een moderne visie op kwaliteit waarin het toevoegen van klantwaarde een centrale rol speelt.
 • Kennis van vernieuwende zorgconcepten en innovatie en digitale transformatie. 
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van e-health en ICT in de zorg strekt tot aanbeveling, evenals een netwerk op dit gebied.
 • Ervaring en affiniteit met HR en het binden van hoogopgeleide professionals
 • Op de hoogte van het werkveld waarbinnen het Sol Psychotherapie werkzaam is en met een beeld van de actuele inhoudelijke en innovatieve ontwikkelingen in de sector.
 • Ondernemende en innovatieve instelling, gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden.
 • In staat om toezicht te houden op de implementatie van inclusieve en patiëntgerichte innovatie 

 

Reageren op de vacature kan via recruitment@sol-psychotherapie.nl, voor meer informatie kun je contact opnemen met Natasja Baroch +316 20 49 89 15.

 

Scroll naar boven