Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) speelt een belangrijke rol in het toezicht houden op een GGZ-instelling. Het doel is dat de GGZ-instelling goed functioneert en dat de cliënten kwalitatief goede zorg ontvangen.

RvC Leden

Graag willen we je kennis laten maken met onze RvC-leden. We zijn enorm blij dat zij hun expertise en ervaring inzetten om Sol te helpen de GGZ toegankelijk en betaalbaar te houden.

RvC Viktor

mr. Victor Kradolfer

Victor is voorzitter van de RvC en heeft tot taak het goed laten functioneren van de RvC en het aandachtsgebied Bestuur en Governance.

In het dagelijks leven is Victor werkzaam als director bij BDO Legal (Public Sector) en verantwoordelijk voor (zorg)juridische vraagstukken van de zorgbranche en maatschappelijke organisaties.

Hij begeleidt zorginstellingen en maatschappelijke organisaties met structureringsvraagstukken, samenwerking met andere (zorg)instellingen en de inrichting/compliance van de governance.

Ook staat hij zorginstellingen bij richting de Nederlandse Zorgautoriteit wanneer er sprake is van een fusie/overname of het opstarten van een gezamenlijke onderneming.

RvC Wencke

Wencke Van der Meijden

Wencke heeft binnen de RvC van Sol het aandachtsgebied Ondernemerschap en Financieel.

Wencke is directeur bij Novicare, een innovatieve ouderenzorgorganisatie die als doel heeft om specialistische zorg voor ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden.

Een missie die goed past binnen de missie van Sol die dit voor de GGZ nastreeft.

Wencke is gezondheidseconoom en heeft jarenlang als adviseur in de zorgsector gewerkt en van daaruit veel ervaring opgedaan binnen de GGZ en met zorg op afstand.

RvC Anja

dr. Anja Lok

Anja heeft binnen de RvC van Sol het aandachtsgebied Zorg en Innovatie.

Anja is psychiater, psycholoog en senior-onderzoeker bij het Amsterdam UMC, met als specialisatie stemmingsstoornissen bij jongvolwassenen.

Taken van de RvC

De RvC voert hiervoor de volgende taken uit:

Toezicht houden op het bestuur en kwaliteit van de zorg

De RvC houdt toezicht op het beleid, de strategie, de kwaliteit van de zorg en het functioneren van de bestuurder(s).

Ze controleren of de bestuurder(s) zich houden aan de wet- en regelgeving en of ze de belangen cliënten behartigen.

Adviseren van het bestuur

De RvC adviseert de bestuurder(s) gevraagd en ongevraagd over belangrijke zaken, zoals de strategie, de financiën en de personeelsbezetting.

Bevorderen van de cliëntgerichtheid

De RvC bevordert de cliëntgerichtheid. Dit betekent dat ze ervoor zorgen dat de cliënt centraal staat in de zorgverlening en dat cliënten inspraak hebben in hun behandeling.
Scroll naar boven