Vergoeding

Gecontracteerde zorg

Voor 2023 heeft Sol een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis (FBTO, De Friesland, Interpolis, AON, Pro Life, ZieZo)
 • DSW (In Twente, Stad Holland)
 • Zorg & Zekerheid (AZVZ)
 • ONVZ
 • ASR (Amersfoortse, Ditzo)
 • Aevitae / Eucare

Dit betekent dat wij de factuur voor jouw zorgtraject rechtstreeks bij je zorgverzekeraar indienen. Wel zal de zorgverzekeraar het eigen risico met jou verrekenen. Dit is ten minste € 385,00 per jaar. 

Let op: behandeling van klachten als burn-out, eenzaamheid, piekeren, rouw, relatieproblemen en slecht slapen valt niet onder verzekerde zorg. Echter kunnen deze klachten wel wijzen op ernstige psychische stoornissen, zoals depressie of angststoornissen, die wel worden vergoed. Vraag bij twijfel een adviesgesprek aan. Dan kan je met een van onze psychologen overleggen over jouw situatie en hulpvraag.

Ongecontracteerde zorg

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij geen contract afgesloten voor 2023:

 • Menzis (Anderzorg en Hema)
 • CZ (CZ direct, Just, Nationale Nederlanden en OHRA)
 • VGZ (Bewuzt, IZA, IZZ, Univé, Zekur, UMC en United Consumers
 • ENO (Salland, ZorgDirect, Holland Zorg)

Dit betekent dat wij de declaratie niet rechtstreeks bij deze zorgverzekeraars kunnen indienen. In plaats daarvan ontvang je maandelijks een factuur voor de behandelsessies die je hebt gehad. Een deel van deze factuur zal worden vergoed door je zorgverzekeraar en een deel hiervan is een eigen bijdrage. Ook is hierop het eigen risico van toepassing.

Eigen bijdrage ongecontracteerde zorg:

 1. Je ontvangt van ons de volledige factuur voor je behandeling. 
 2. Je dient deze factuur in bij je zorgverzekeraar die hiervan vervolgens een gedeelte (tussen de 60% en de 75%) vergoedt. 
 3. Jij betaalt ons vervolgens 76,5% van het totaalbedrag op de factuur. 
 4. Na ontvangst van jouw betaling schelden wij de overige 23,5% kwijt.

Tarieven
Sol Psychotherapie hanteert de behandeltarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):
https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Eigen risico

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In de basisverzekering is het eigen risico van toepassing. 

Standaard is het eigen risico € 385,00 per jaar. Dit bedrag betaal je zelf. Mocht je een hoger (vrijwillig) eigen risico hebben afgesproken met jouw zorgverzekeraar dan kun je dit terugvinden in je polis. Je betaalt je eigen risico elk jaar opnieuw.

De eigen bijdrage gaat niet af van het eigen risico! 

Vergoeding rTMS behandeling

rTMS-behandelingen bij een rTMS-technician vallen bij Sol-Psychotherapie onder ongecontracteerde zorg. Omdat wij geen contracten met zorgverzekeraars hebben voor rTMS-behandelingen hangt de vergoeding af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Bij een zuivere restitutiepolis betaal je geen eigen bijdrage, uw zorgverzekering dekt de kosten in dit geval volledig. Bij een naturapolis of combinatiepolis is dit anders. Hier vergoedt de zorgverzekeraar een deel van de kosten en betaal je een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per zorgverzekering. 

Eigen bijdrage bij Sol-Psychotherapie voor de gesprekken die je hebt als onderdeel van je rTMS behandeling.
 1. Je ontvangt van ons de volledige factuur voor de gesprekken die je hebt naast de rTMS behandeling.
 2. Je dient deze factuur in bij je zorgverzekeraar die hiervan vervolgens een gedeelte (tussen de 60% en de 75%) vergoedt. 
 3. Jij betaalt ons vervolgens 76,5% van het totaalbedrag op de factuur. 
 4. Na ontvangst van jouw betaling schelden wij de overige 23,5% kwijt.
Voor de rTMS behandeling zelf betaal je geen eigen bijdrage.

De eigen bijdrage gaat niet af van het eigen risico! Het wettelijke eigen risico voor 2023 bedraagt € 385 maar kan hoger zijn als je daarvoor hebt gekozen. 

Tarieven overig

Als je er voor kiest om je behandeling zelf te betalen gelden de onderstaande tarieven. Deze tarieven gelden ook voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering (bijvoorbeeld Relatietherapie). Vanaf 1 januari 2022 wordt de ggz vergoed volgens het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit houdt in dat alleen nog de directe tijd tussen cliënt en behandelaar wordt vergoed, met een maximale afwijking van 15 minuten. Wij hebben onze tarieven hierop aangepast. 

60 minuten directe tijd € 200,00
45 minuten directe tijd € 150,00
30 minuten directe tijd € 100,00
15 minuten directe tijd € 50,00

No show beleid

Als je jouw afspraak niet kunt nakomen moet je uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip annuleren.

Dit kun je doen door: 

– een email te sturen naar info@sol-psychotherapie.nl 
– telefonisch contact met ons op te nemen via  085 303 2861
– een chatbericht te sturen in de NiceDay app naar je behandelaar. 

Doe je dit niet op tijd dan zijn wij helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen.

De kosten voor een gemist consult zijn

 60 minuten € 65,00 (excl. BTW)
30 minuten € 32,50 (excl. BTW)

Scroll naar boven