Piekerende vrouw op een bank

Schematherapie

Bij schematherapie wordt de nadruk gelegd op het verkennen van de oorsprong van psychische problemen in de kindertijd en jongvolwassenheid. De therapeutische relatie en inadequate coping-stijlen worden daarbij onderzocht. In schematherapie worden psychologische thema’s aangepakt die kenmerkend zijn voor persoonlijkheidsstoornissen.

Hoe werkt schematherapie in de praktijk?

Wanneer je keer op keer tegen dezelfde dingen in het leven aanloopt, is het belangrijk te onderzoeken hoe dit precies komt. Schematherapie helpt je om samen met je behandelaar disfunctionele patronen te ontdekken, begrijpen en doorbreken. De therapie zorgt voor bewustwording van en inzicht in je klachten. Je gaat op zoek naar nieuwe, meer functionele manieren om situaties te hanteren, waarbij er wordt stilgestaan bij (onverwerkte) gebeurtenissen uit jouw leven. Je klachten nemen af en je voelt je meer in balans.
Scroll naar top