Steunend Structurerende Therapie

Wat is Steunend Structurerende Therapie

Steunend Structurerende Therapie (SST) is een therapievorm waarbij de therapeut zich zo optimaal mogelijk probeert aan te passen aan de behoeften van de cliënt. Gedurende de therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken uit andere therapievormen. De houding van de therapeut kan dan ook per sessie en per cliënt sterk verschillen. 

De therapeut verstevigt samen met de cliënt de basis door (opnieuw) structuur in het leven aan te brengen. Vervolgens wordt de nadruk gelegd op het verwerken van gevoelens en het leren omgaan met emoties en klachten.

Deze therapievorm is niet alleen gericht op het verminderen van klachten, maar ook op het versterken van handvatten om met deze klachten om te kunnen gaan. Daarnaast kan SST ook worden gebruikt om cliënten te motiveren om te starten met een (andere) behandeling. 

Voor wie?

Door de brede inzetbaarheid van SST kan iedere cliënt baat hebben bij deze therapievorm. Een groot voordeel van SST is de flexibiliteit van de invulling van de behandeling. Hierdoor kan in een later stadium eventueel worden overgestapt naar een andere therapievorm bij dezelfde therapeut.

Scroll naar top