Steunend Structurerende Therapie

Deze therapie stijl werkt niet vanuit één specifiek referentiekader. SST wordt vaak toegepast bij herstel na schokkende gebeurtenissen of na een lange periode van overbelasting of verlies. Het gaat erom optimaal aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt. Soms steunend, soms confronterend, altijd respectvol en empathisch. Het doel is dat de cliënt kan herstellen en zijn of haar evenwicht terug kan vinden. Coping-versterkend. Als de cliënt dat wil en als dat het proces van verwerking ondersteunt, kan de partner betrokken worden bij de behandeling.

Scroll naar top