Wat is rTMS

rTMS staat voor Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie en is een bewezen, veilige en effectieve therapie bij depressie.

rTMS behandeling

rTMS Behandeling

rTMS wordt gegeven aan cliënten met een vorm van therapieresistente depressie. Dit betekent dat een rTMS behandeling pas overwogen kan worden indien twee andere behandelvormen niet tot verbetering hebben geleid.

De rTMS behandeling is altijd op locatie. Dit kan niet online plaatsvinden. Echter, de voorbereidende gesprekken met de psycholoog kunnen wel online plaatsvinden.

rTMS – Hersenstimulatie bij depressiviteit

Technologische innovatie en wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het brein, hebben geleid tot nieuwe behandelingen die effectief blijken bij het behandelen van depressiviteit.

rTMS is zo’n nieuwe behandeling, waarbij met magnetische pulsen gebieden in de hersenen kunnen worden geactiveerd, of juist afgeremd.

De pulsen komen uit een magnetische spoel die tegen de schedel wordt geplaatst en voelen aan als tikjes tegen het hoofd. Dit is soms even wennen maar de behandeling wordt gewoonlijk als pijnloos ervaren.

rTMS is een 100% veilige methode die niet leidt tot de bijwerkingen zoals we die kennen van antidepressiva (medicijnen) en electroconvulsieve therapie (elektroshocks).

Hersenen depressie
EEG scan hersenen

Hoe werkt rTMS?

Een EEG-scan vooraf

Voordat er wordt overgegaan op hersenstimulatie wordt van tevoren eerst een EEG-hersenscan gemaakt. Omdat er vaak meerdere opties voor behandeling zijn, is het van belang om zo snel mogelijk bij de voor de cliënt meest effectieve behandeloptie te komen.

Hier kan het electroencephalogram helpen als leidraad voor de rTMS-behandelingen. De hersengolven worden vergeleken met een normgroep van leeftijdgenoten, vervolgens wordt ingeschat of en hoe het klachtenbeeld wordt weerspiegeld in een afwijkend EEG-beeld. Na een succesvol behandeltraject zien we dan ook dat de eerder gevonden afwijkingen in het EEG afnamen of zijn verdwenen.

Een voorbeeld van hersenstimulatie

Bij depressiviteit is de zogenaamde prefrontale cortex een veelgebruikt hersengebied om te stimuleren met rTMS.

Het kan zijn dat de linker prefrontale schors niet krachtig functioneert, wat kan leiden tot klachten als bijvoorbeeld: innerlijke onrust, stressgevoeligheid, problemen met focussen, een negatief zelfbeeld en somberheid.

Om het bewuste gebied krachtiger te laten functioneren kunnen we de magnetische spoel hier op richten en met hoogfrequente (snel opeenvolgende) pulsen de prefrontale schors aansporen tot meer activiteit.

Het kan ook zijn dat de behandeling beter aan de rechterkant kan plaatsvinden, vooral wanneer de depressieve klachten samengaan met angst. In dat geval wordt de rechter prefrontale schors via laagfrequente pulsen (één tikje per seconde) tot kalmte gemaand.

Doordat het gestimuleerde gebied deel uitmaakt van verschillende netwerken in het brein helpt regelmatige stimulatie het brein als geheel weer efficiënter te laten functioneren.

rTMS in de praktijk

Aantal en duur behandelingen

Een behandeling duurt ongeveer 20-25 minuten en wordt gewoonlijk 3x per week gedaan. Het aantal benodigde behandelingen verschilt sterk van persoon tot persoon, maar ligt meestal rond de 30.

Herstelkans rTMS

De kans van slagen van rTMS-behandeling ligt op ongeveer 70%. Sinds kort zijn er een aantal nieuwe behandelopties tegen depressiviteit bij gekomen, bijvoorbeeld een magnetische spoel die dieper de hersenen in kan, wat ervoor zorgt dat de kans van slagen verder toeneemt.

De snelheid waarmee cliënten reageren op de behandeling verschilt behoorlijk. Soms is er al vanaf de eerste behandelsessies een merkbaar effect, soms duurt het langer of moet de spoel op een andere locatie worden geplaatst.

Wanneer de behandeling aanslaat kan je bijvoorbeeld merken dat:

  • je meer ontspanning en meer motivatie voelt
  • je meer energie hebt
  • je meer grip krijgt op emoties
  • het aantal slechte dagen in de week afneemt
  • je weer kan lachen om dingen
Therapie sessie

De combinatie met gesprekstherapie

In geval van depressiviteit worden de rTMS-behandelingen gewoonlijk gecombineerd met psychologische behandeling. Onderzoek wijst namelijk uit dat beide therapieën elkaars effect versterken.

De zorgverzekeraars hebben de combinatie van beide dan ook als voorwaarde gesteld voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dus naast de rTMS-behandelingen vinden er ook gesprekken plaats met een van de Sol-psychologen. Deze gesprekken kunnen online plaatsvinden.

Andere klachten behandelen met rTMS

rTMS heeft ook andere toepassingen dan depressiviteit. Denk bijvoorbeeld aan:

ehealth Niceday app in de gezondheidszorg

Vergoeding van rTMS

De rTMS behandeling kan momenteel alleen nog vanuit de basisverzekering worden vergoed wanneer er sprake is van depressiviteit.

Ongecontracteerde zorg

rTMS-behandelingen bij een rTMS-technician vallen bij Sol-Psychotherapie onder ongecontracteerde zorg.

Omdat wij geen contracten met zorgverzekeraars hebben voor rTMS-behandelingen hangt de vergoeding af van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Bij een zuivere restitutiepolis betaal je geen eigen bijdrage. Je zorgverzekering dekt de kosten in dit geval volledig.

Bij een naturapolis of combinatiepolis is dit anders. Hier vergoedt de zorgverzekeraar een deel van de kosten en betaal je een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per zorgverzekering.

Eigen bijdrage voor gesprekken

Voor de rTMS behandeling zelf betaal je geen eigen bijdrage. Voor de gesprekken bij Sol Psychotherapie die je hebt als onderdeel van je rTMS behandeling geldt wél een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage voor de gesprekken bij Sol Psychotherapie kan je als volgt berekenen:

  • Je ontvangt van ons de volledige factuur voor de gesprekken die je hebt naast de rTMS behandeling.
  • Je dient deze factuur in bij je zorgverzekeraar die hiervan vervolgens een gedeelte (tussen de 60% en de 75%) vergoedt.
  • Jij betaalt ons vervolgens 76,5% van het totaalbedrag op de factuur. Dit rekenen we voor je uit en krijg je ook bericht over
  • Na ontvangst van jouw betaling schelden wij de overige 23,5% kwijt.

De eigen bijdrage gaat niet af van het eigen risico! Het wettelijke eigen risico voor 2023 bedraagt € 385 maar kan hoger zijn als je daarvoor hebt gekozen.

Zorgverzekering

Onze rTMS behandelaren

De rTMS-behandelingen worden uitgevoerd door neuropsycholoog Peter de Groot.

Peter heeft zich gespecialiseerd in rTMS en heeft inmiddels ruime ervaring met deze manier van werken, met zeer goede resultaten. Voor meer informatie over rTMS kunt u altijd contact opnemen met Peter (06-536 48743).

Peter
Peter de Groot
rTMS-technician

Heb je hulp nodig? Meld je dan vandaag nog aan!

Werkwijze:

Adviesgesprek

We beantwoorden je vragen en kijken samen of je bij Sol aan het juiste adres bent.

Intake

Je krijgt een intakegesprek met je eigen behandelaar. Mocht na de intake blijken dat er geen goede match is dan kunnen we je altijd aan iemand anders koppelen.

Behandeltraject

Onze therapieën zijn intensief en duren niet langer dan nodig; de gemiddelde behandelduur is twee a drie maanden. We werken aan wat voor jou echt belangrijk is in je leven.

Afronding

Je ervaart meer rust, evenwicht en zelfstandigheid.

Bij Sol hebben we een geringe wachtlijst. Je kunt direct bij ons starten. Je hebt altijd je eigen, vaste psycholoog. Onze behandelingen zijn intensief en gericht op een duidelijk vooraf afgesproken doelstelling. Gemiddeld duurt een behandeling bij Sol korter dan met traditionele behandelmethodes.

Recensies

Scroll naar boven