rTMS behandeling

rTMS

Repetitieve Transcraniële Magneet Stimulatie: een bewezen, veilige en effectieve therapie bij depressie.

Technologische innovaties en wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het brein, hebben geleid tot nieuwe interventies die effectief blijken bij het behandelen van chronische depressie. Dit betreft vooral depressies die onvoldoende blijken te reageren op psychotherapie en medicatie. De toepassingsmogelijkheden van rTMS zijn bij depressie, maar ook bij hersentrauma, tinnitus, de ziekte van Parkinson, dwangstoornis, gegeneraliseerde angststoornis en chronische pijn.

Wat is rTMS?

Repetitieve Transcraniële Magneet Stimulatie of rTMS is een vorm van neuromodulatie: via een magnetische spoel op de schedel worden elektrische pulsen gericht op  hersengebieden die belangrijke schakels vormen in de verstoorde neurale netwerken. Deze neurale netwerken worden gestimuleerd zich te herstellen, waarna de klachten verminderen. rTMS is een veilige methode zonder de bijwerkingen en gevolgen van bijvoorbeeld psychofarmaca (medicijnen) of ECT (elektroshocks).

Vergoeding voor rTMS

rTMS-behandelingen bij een rTMS-technician vallen bij Sol-Psychotherapie onder ongecontracteerde zorg. Omdat wij geen contracten met zorgverzekeraars hebben voor rTMS-behandelingen hangt de vergoeding af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Bij een zuivere restitutiepolis betaal je geen eigen bijdrage, uw zorgverzekering dekt de kosten in dit geval volledig. Bij een naturapolis of combinatiepolis is dit anders. Hier vergoedt de zorgverzekeraar een deel van de kosten en betaal je een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per zorgverzekering. 

Eigen bijdrage bij Sol-Psychotherapie voor de gesprekken die je hebt als onderdeel van je rTMS behandeling.
  1. Je ontvangt van ons de volledige factuur voor de gesprekken die je hebt naast de rTMS behandeling.
  2. Je dient deze factuur in bij je zorgverzekeraar die hiervan vervolgens een gedeelte (tussen de 60% en de 75%) vergoedt. 
  3. Jij betaalt ons vervolgens 76,5% van het totaalbedrag op de factuur. 
  4. Na ontvangst van jouw betaling schelden wij de overige 23,5% kwijt.
Voor de rTMS behandeling zelf betaal je geen eigen bijdrage.
De eigen bijdrage gaat niet af van het eigen risico! Het wettelijke eigen risico voor 2023 bedraagt € 385 maar kan hoger zijn als je daarvoor hebt gekozen.

Hoe werkt rTMS in de praktijk?

Na de intake wordt er een indicatie gesteld voor rTMS. We beginnen de behandeling met het maken van een electroencephalogram (EEG), om een indruk te krijgen van de fysiologie van het brein. Tevens wordt de zgn. ​ motor​ threshold ​ bepaald, dat is de mate van stimulatie die nodig is – en die bij iedereen verschilt – om één van de vingers te laten bewegen. De waarde die uit deze meting komt, wordt vervolgens gebruikt bij de behandeling.

Tijdens de behandeling wordt een magnetische spoel tegen de schedel geplaatst, meestal ter hoogte van de prefrontale schors. Vervolgens bereiken de pulsen met een bepaalde frequentie het betreffende hersengebied, door de schedel heen. Afhankelijk van de ingestelde regelmaat van de pulsen kan zo een bepaald hersengebied geactiveerd worden of juist worden afgeremd. De pulsen voelen aan als tikjes tegen de schedel, in het begin voelt dat wat raar, maar men raakt er snel aan gewend.
Na afloop van de  behandeling kan je je tijdelijk wat licht in het hoofd voelen en soms is de hoofdhuid wat gevoeliger, dit trekt snel weg. Er zijn geen vervelende bijwerkingen of na-effecten. De behandeling is 100% veilig en doet geen pijn.

De afspraken voor rTMS worden per drie kwartier tot een uur ingepland. De behandelingen vinden meestal drie maal per week plaats, maar soms is er een indicatie om een intensiever traject te volgen.

De rTMS-behandelingen worden uitgevoerd door drs. Peter de Groot, neuropsycholoog. Peter heeft zich gespecialiseerd in rTMS en hij heeft inmiddels ruime ervaring met deze manier van werken, met zeer goede resultaten.

Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op:

drs. Peter de Groot: 06 53 64 87 43
Sol Psychotherapie: 085 303 28 61

Onze psychologen

Peter

Peter de Groot

rTMS-technician

Heb je hulp nodig? Meld je dan vandaag nog aan!

Werkwijze:

Adviesgesprek

We beantwoorden je vragen en kijken samen of je bij Sol aan het juiste adres bent.

Intake

Je krijgt een intakegesprek met je eigen behandelaar. Mocht na de intake blijken dat er geen goede match is dan kunnen we je altijd aan iemand anders koppelen.

Behandeltraject

Onze therapieën zijn intensief en duren niet langer dan nodig; de gemiddelde behandelduur is twee a drie maanden. We werken aan wat voor jou echt belangrijk is in je leven.

Afronding

Je ervaart meer rust, evenwicht en zelfstandigheid.

Bij Sol hebben we geen wachtlijst. Je kunt direct bij ons starten. Je hebt altijd je eigen, vaste psycholoog. Onze behandelingen zijn intensief en gericht op een duidelijk vooraf afgesproken doelstelling. Gemiddeld duurt een behandeling bij Sol twee a drie maanden.

Recensies

Scroll naar boven